logo volh

Wist je dat .....

Van de geschiedenis van het inter-naat is weinig bekend. Doorgaans wordt in verhalen van regionale schrijvers een vertekend beeld ge-geven over bewoners. Dat deze doorgaans buiten hun schuld in het internaat werden geplaatst leest men nergens.  Naast vergeten paviljoen "Tivoli" waar je de belangrijkste gebeurtenissen in en om het internaat kunt nalezen vindt je ook een verhaal over het vergeten paviljoen "Tivoli" wat qua naam een voorloper was van het in 1967 in gebruik genomen paviljoen Tivoli. Een ander naamgever aan een nieuw paviljoen was de voetbalkantine "Bellevue"

Even stilstaan bij ....

Op het terrein van het internaat lag ook het kerkhof van de S.C.J waar naast leden van de congregatie ook enkele jongens hun laatste rustplaats kregen.Het Verzetsstrijdersmonuent waar jaarlijks de Belgische verzets-strijders worden herdacht ligt aan de overkant van het kerkhof. De Mariagrot was gedurende de periode voor 1970 een plaats waar jaarlijks het feest van Maria-Hemelvaart werd herdacht. Het was een kleurrijk geheel waarbij de gehele weg omhoog met gekleurde houtkrullen werd versierd. Religieuze feesten werden vaak in de buitenlucht gecelebreerd en niet zelden begeleid door de drumband of harmonie.

Uit het fotoalbum
Literatuur

De Berggalm is een tijdschrift wat gedurende de periode 1936-1970 is uitgegeven, de redacteur was pater Jan van Hommerich s.c.j. Het tijdschrift verscheen eerst vier keer per jaar maar vanaf de 50er jaren van de vorige eeuw zes keer per jaar. De homepage VOLH is een hommage aan deze pater die samen met pater rector J. van Laarschot op Kerstavond 1935 de Vereniging Oud Leerlingen Huize St. Joseph (VOLH) had opgericht. De Berggalm was blad van de vereniging. De "Joepel" was het tijdschrift wat in de periode 1979-1999 maandelijks is uitgegeven

Bestuur en werknemers.

De VOLH heeft een uitgebreide lijst van namen van personen die werkzaam waren op het internaat. De geestelijke namen van broeders zijn zover mogelijk aangevuld met hun burgerlijke namen. Een lijst van bestuursfuncties van de congregatie, het internaat, de lagere school en de ambachtsschool uit de gehele periode is hier te lezen, samen met een lijst van namen van leerlingen die een opleiding bij de S.C.J. hebben genoten maar niet in de congregatie zijn ingetreden.

Uit het fotoalbum
Sport en spel

De wandelclub de "Globetrotters" was de bekendste wandel ver- eniging en dat niet alleen in Zuid Limburg. Zij deden mee aan de Vierdaagse van Arnhem en Nijmegen en organiseerde met de Margratentocht de grootste "eendags" wandeltocht van Nederland. Naast de Globetrotters bestonden er nog 4 andere wandelgroepen, talloze voetbalelftallen, volleyballers, tafeltennissers alle in competitie- verband in de regio. Het jongenskoor, de harmonie en een drumband zorgde voor sfeer bij de vele feestelijkheden.

Misbruik.

Ook het internaat Huize St. Joseph te Cadier en Keer is door mishandeling en misbruik in het nieuws gekomen. In het onderzoek van de commissie Deetman is het internaat uiterst nadelig beschreven. "Mishandeling en misbruik maakte intrinsiek deel uit van het leven in het internaat" . Dat maakt een positieve publicatie over dit internaat er niet makkelijker op. Ondanks de negatieve berichtgeving mag niet worden vergeten dat er veel oprechte mensen waren die de jongens respectvol hebben opge- vangen en onderwezen.

Uit het fotoalbum