balkje


Kind van Schaamte
Vanaf zijn geboorte woonde Jos Herbots in verschillende instellingen.
Jongens en meisjes leefden gescheiden en groeiden haatdragend tegenover elkaar op.

Het was een tijd waarin de strenge wetten en het katholieke geloof strikt werden nageleefd.
Hoe harder de liefde voor God letterlijk in hen werd geslagen, hoe groter de afstand werd tot hun geloof.

Op 13-jarige leeftijd was hij plots geen weeskind meer.
Zijn doodgewaande ouders kwamen hem afhalen om hem te laten werken...

Klik op de afbeelding voor meer informatie.
Via deze link kun je het boekje onder ISBN 978-90-8834-725-2 bestellen.
Het is de moeite zeker waard.

seitebalk  

seitebalkHet voormalige Internaat Huize St. Joseph was tot 1982 het laatste open jongens internaat met:

  • leefgroepen onder een cultureel, godsdienstig en maatschappelijk klimaat.
  • lager onderwijs aangesloten op het reguliere onderwijssysteem,
  • lager Technisch onderwijs waarbij leerplaatsen werden bezet door leerlingen uit de omliggende gemeentes en Juvenisten van Huize St. Gerlach. De opleidingen hadden allen aansluiting naar het middelbaar en hoger technisch onderwijs.
  • uiteenlopende sportinrichtingen waarbij sportwedstrijden gespeeld werden, in regionaal competitieverband,
  • men de de jeugd alle vrijheid gaf om aan regionale en nationale festiviteiten mee te doen.
Om de kinderen een vaste basis voor hun verdere leven te geven heeft men van het begin af aan aangepast onderwijs aangeboden.
Met aangepast onderwijs werd toendertijd bedoeld, het beoordelen van ieder individueel kind en het onderwijs zodanig aan te bieden.

Als werktuigen binnen haar eigen organisatie beschikte men over;
  • regulier basis onderwijs met waar nodig aangepast lager onderwijs.
  • regulier lager technisch onderwijs met aansluiting op voortgezet onderwijs na het internaat oponthoud.
  • praktische beroepen met reguliere afsluiting in de agrarische sector en tuinbouw.

Mocht geen mogelijkheid aanwezig zijn, jongens in het onderwijsprogramma op te nemen werden zij in een van de onderhoudswerkzaamheden binnen het internaat opgenomen.
Voor vakgebieden die buiten de onderhoudswerkzaamheden vielen was een seperaat leslokaal gebouwd waar enkele kinderen uitsluitend praktisch werden geschoold.
Voor voortgezet onderwijs (b.v. Mulo) werden scholen in de omliggende gemeentes gebruikt.

Het voormalige Internaat Huize St. Joseph stond bekend als een open en vrij huis met een enorme palette aan mogelijkheden voor de jongens.
Op het hoogtepunt van haar zorg in 1968 herbergde het internaat ca.215 jongens waarbij de gehele verzorgingsstaf inclusief onderwijspersoneel uit ca.45 personeelsleden bestond.

Met de start van het schooljaar 1968/1969 werden de tien nieuw gebouwde paviljoens in gebruik genomen.
Het zou tevens het begin van het einde zijn van zorg aan kinderen door de congregatie van de Priesters van het Heilig Hart.
Wat de mogelijkheden gedurende de geschiedenis waren heb ik getracht hieronder weer te geven, het betreft onderwijs, vrijetijdbesteding, sport en algemene ontwikkeling.
Het is een keuze uit de gehele periode.
Op de verschillende bladzijdes zal op onderstaande onderwerpen dieper worden ingegaan.